V ospredju energetska sanacija in gradnja kanalizacije

Posledice nedavnih vremenskih nevšečnosti so v marsikaterem okolju dodobra pregnale morebitno počitniško zatišje. Občina Šmartno ob Paki pri tem ni nobena izjema. »Za zdaj posledice niso tolikšne kot v najbolj prizadetih lokalnih skupnostih, bodo pa stroški sanacije za naš občinski proračun kljub temu kar zajetni,« pravi šmarški župan Janko Kopušar. Sicer pa ocenjuje, da je bila prva polovica leta v občini pestra in da so izpolnili vse za ta čas načrtovane naloge.

Gradnja mostu in podhod pod železniško progo

Po njegovih navedbah so leto 2023 zaradi lanskih jesenskih volitev začeli z oblikovanjem občinske uprave in občinskega sveta na novo. Takoj so zavihali rokave, sprejeli občinski proračun, razdelili sredstva občinskim porabnikom. Te aktivnosti so zahtevale precej birokracije. Na terenu pa sta prvih šest mesecev najbolj zaznamovali dve naložbi, in sicer gradnja mostu, ki povezuje naselje Veliki Vrh v Občinah Šoštanj in Šmartno ob Paki, in gradnja podhoda pod železniško progo v Šmartnem ob Paki, kjer so združili moči s Slovenskimi železnicami. Prva naložba je končana, druga v zaključni fazi. Poleg zapisanega so v tem obdobju zagotovili vsa obljubljena sredstva za nakup nove gasilske cisterne. Na seznamu opravljenih aktivnosti so še Las-projekti.

Brez zapletov ne gre

V nadaljevanju leta bosta v ospredju dve večji naložbi – energetska sanacija bivše pošte oziroma današnje Hiše mladih občinskega javnega zavoda Mladinski center ter gradnja kanalizacije v Rečici ob Paki – desni breg. »Pri slednji se stvari zapletajo. Občina Braslovče, s kateri smo prijavili projekt, želi namreč odstopiti od njega, čeprav smo zanj na razpisu pridobili odobrena evropska sredstva. Zdaj smo podali vlogo, v kateri sprašujemo odgovorne, ali lahko to investicijo izvajamo sami. Odgovora še nimamo, zato ne vemo, kako se bo stvar odvijala.«
Poleg tega in odpravljanja posledic vremenskih nevšečnosti, dodaja Janko Kopušar, imajo v ognju tudi nekaj manjših projektov. Med drugim ureditev otroškega igrišča pri vrtcu, na nekaj nujnih posegov pa čaka tudi osnovna šola.
Na vprašanje, ali lahko približno ovrednoti višino potrebnih sredstev, je Kopušar odgovoril: »Težko. Vemo, da bo energetska sanacija omenjenega objekta za našo občino velik finančni zalogaj, več milijonov vreden pa je projekt celotne gradnje kanalizacije. Za manjše projekte v tem trenutku zbiramo ponudbe.«