V občini Šoštanj ustanovili Dobrodelni županov sklad

Šoštanj, 27. marca – Na 12. redni seji so svetniki Občine Šoštanj Uršo Kurnik in Petra Radojo imenovali za predstavnika občine v Svetu Zavoda za turizem Šaleške doline. Mandat je prejšnjim članom namreč potekel. »Prepričan sem, da bosta nova člana dobro opravljala svojo vlogo,« je dejal šoštanjski župan Boris Goličnik.

Več vlog za denarno socialno pomoč kot preteklo leto

Na seji so obravnavali tudi osnutek in predlog Odloka o ustanovitvi Dobrodelnega županovega sklada Občine Šoštanj. Župan je pojasnil: »Velikokrat se obrnejo name občanke in občani, ki potrebujejo pomoč, še posebej v hudih osebnih stiskah. Včasih je težko zagotoviti enkratno denarno nadomestilo brez ustreznih zakonskih podlag in odločb centrov za socialno delo, zato sem razmišljal o ustanovitvi dobrodelnega županovega sklada že pred svojim županovanjem. Prepričan sem, da bomo s tem skladom pridobili sredstva, s katerimi bomo lahko pomagali tistim v hudi stiski. Nenazadnje smo organizirali tudi kar nekaj dobrodelnih koncertov in prireditev, s katerimi smo pomagali marsikomu.«
Glede na povečano število vlog za denarno socialno pomoč je župan dodal: »Še posebej so v stiski ranljivi starejši upokojenci, ki se na občino obračajo za pomoč.«  Do zdaj so prejeli že 82 vlog, kar je več kot v celotnem preteklem letu, ko so jih prejeli 69.

Do konca marca zaprtih 56 razpisov za dela

Na seji je bilo postavljeno tudi vprašanje v zvezi s poplavno sanacijo Pohrastnika. »Kot župan sem precej aktivno vpleten v poplavno sanacijo, ves čas sem na terenu, pregledujem projekte, ki se izvajajo, preverjam stanje številnih plazov in infrastrukture, zlasti cest. V zadnjem času smo zelo dejavni in resnično se trudimo. Do konca marca bomo imeli zaprtih 56 razpisov za dela, kar je izjemno zadovoljivo. Veseli me, da so izvajalci dela kvalitetni in se resnično trudijo. Naklonjeno nam je tudi vreme, ki gradbenim izvajalcem omogoča nemoteno delo. Kljub temu da nismo imeli dovolj kadrov, smo se zelo trudili, in rezultati so očitni.«

Več v aktualni številki Našega časa.