V najtežjem socialnem položaju so upokojenci

Foto: Rdeči Križ (FB).

Velenje – Območno združenje Rdečega križa Velenje je letos izvedlo že štiri delitve paketov s prehranskimi in higienskimi izdelki, dve pa še načrtujejo. Ena bo novembra in zadnja pred novoletnimi prazniki. Do konca oktobra so pomoč v obliki hrane, higienskih pripomočkov in oblačil nudili 1258 osebam iz 638 družin. Pred začetkom šolskega leta so 140 otrokom pomagali pri nabavi šolskih potrebščin. Ugotavljajo pa, da oskrbujejo številne enočlanske družine, med katerimi so najpogosteje v najtežjem socialnem položaju upokojenci, ki živijo sami.