V MIC naslavljajo izzive prihodnosti

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) Šolskega centra Velenje že 20 let predstavlja pomemben most med izobraževanjem, usposabljanjem, gospodarstvom in razvojem, saj se v dvajsetih letih lahko pohvalijo s sodelovanjem v 85 domačih in 36 mednarodnih projektih. Kot je na slovesnosti ob jubileju dejal njegov direktor Darko Lihteneker, je ideja sicer stara že 25 let, podprl in v začetni fazi jo je uresničil Premogovnik Velenje, ki je prepoznal potrebe po praktično usposobljenih mladih ljudeh, bodočih sodelavcih.

Direktor ŠCV Janko Pogorelčnik je izpostavil, da je MIC izjemna dodana vrednost izobraževanju v šolskem centru: »To je prostor, kjer lahko dijaki strokovnih šol temeljna znanja in veščine osvojijo pri praktičnem pouku ali modulih v šoli, kar s prakso v podjetjih nadgradijo. Seveda pa je izjemnega pomena, da ima tudi gospodarstvo posluh za naše delo in pomaga pri opremljanju laboratorijev, učilnic, delavnic, da je oprema sodobna, lahko rečemo današnjega datuma.«

Na slovesnosti ob jubileju so pozdravili tudi ministra za energijo, okolje in podnebje mag. Bojan Kumra, ki je med drugim dejal, da je za samozadostnost in samooskrbo Slovenije z električno energijo prihodnost v obnovljivih virih in temu področju je MIC že v preteklih letih namenil največ pozornosti, razvoja. »Na tem področju je stalno korak pred časom,« je poudaril. Ob tem je z direktorjem MIC, ravnateljem ŠCV in velenjskim županom odprl energetski učni poligon z vso didaktično opremo za obnovljive vire.

Dj