V Mestni občini Velenje zaskrbljeni zaradi preoblikovanja Gorenja

Takoj po objavi informacije, da se bo Gorenje preoblikovalo in preneslo upravljavske funkcije v Ljubljano, sta se z glavnim direktorjem Chao Liujem ter izvršnim podpredsednikom družbe Tomažem Korošcem sestala podžupan Peter Dermol in direktor občinske uprave Iztok Mori

Podžupan Peter Dermol in direktor občinske uprave Iztok Mori sta izrazila skrb zaradi novice, ki jo je Gorenje objavilo o preoblikovanju Skupine Gorenje, ki zajema tudi ločitev proizvodnega dela v Velenju od upravnega dela podjetja, ki bo imelo sedež v Ljubljani. Zanimalo ju je, kaj bodo te spremembe pomenile za tukajšnje okolje in za zaposlene v podjetju.

Glavni direktor Gorenja Chao Liu jima je predstavil trenutne aktivnosti in načrte. Povedal je, da si v Gorenju zelo prizadevajo povečati produktivnost in učinkovitost, da bi podjetje čim prej poslovalo pozitivno. Zato izvajajo številne ukrepe tako v proizvodnji kot tudi za izboljšanje celotnega poslovanja.

Glavni direktor Gorenja Chao Liu je tudi pojasnil, da bo z ustanovitvijo novega podjetja v Ljubljani Hisense vzpostavil sedež upravljanja za vso Evropo. Zagotovil pa je, da Velenje ostaja proizvodno središče za Hisense, od koder bodo v prihodnje upravljali s proizvodnimi lokacijami za celo Evropo. Prav tako bodo v Velenju ohranili glavni razvojni center za Evropo. Število delovnih mest v Velenju se zaradi odprtja novega podjetja v Ljubljani torej ne bo bistveno zmanjšalo. Glavni direktor in izvršni podpredsednik Gorenja sta zagotovila, da si Gorenje z ukrepi, ki jih je po prevzemu začel izvajati nov lastnik, predvsem prizadeva zagotoviti konkurenčnost na trgu in s tem ohranitev in tudi rast števila delovnih mest. Še vedno imajo v načrtu v Velenju postaviti novo tovarno za izdelavo TV aparatov, aktivnosti v zvezi s tem že potekajo, saj iščejo najboljšo možnost za izvedbo.