V Kmetijski zadrugi Šaleška dolina zadovoljni z letom 2022

»Leto 2022 je bilo polno izzivov. Zelo pozorno je bilo treba slediti dogajanju na trgu in se primerno odzivati na spremembe. Če potegnemo črto pod njim, smo z njim lahko zadovoljni. Rezultati poslovanja, odkupljene količine živine so spodbudni, pri tem pa ni zanemarljiva tudi pomoč članom zadruge,« se je odzval na vprašanje o letu 2022, ki ga v nekaterih okoljih označujejo kot negotovo, direktor Kmetijske zadruge Šaleška dolina Ivan Drev.

Odrekli so se marži pri odkupu mleka in živali za več kot 250 tisoč evrov in s tem pomagali proizvajalcem – svojim članom – pri blaženju hudega cenovnega nesorazmerja v proizvodni verigi kot predvsem posledici energetske krize. Ta je močno vplivala na višje cene repromateriala in hrane za živino.
Poslovno uspešno leto 2022 gre pripisati dolgoročnim ukrepom, med katerimi prednjačijo urejeno in skrbno načrtovana kadrovska politika, digitalizacijo izvajajo praktično že od leta 2009 dalje, vlaganju v razvoj, naložbe. Plane so presegli tudi na področju investicij. Posodobili so strojni park, nabavili so novo sodobno vozilo s tehnico za prevoz živali, nov tovornjak za prevoz repromateriala do kmetov. Vlaganj ni manjkalo na področju sadjarstva.

Po mnenju Ivana Dreva bo leto 2023 precej bolj zahtevno. »Če smo lani kljub rasti cen repromateriala, energije držali cene mleka na ravni, da so te v dokajšnji meri še sledile stroškom, se bojim, da temu letos ne bo tako. Na obzorju je precejšen padec cen mleka, kar že občutimo v državi. Na prostem trgu se je ta praktično že prepolovila. V začetku lanskega decembra je na svetovnem trgu znašala 67 centov, konec leta je v Franciji padla na manj kot 31 centov za liter.
V Šaleški dolini je proizvodnja mleka zelo pomembna kmetijska dejavnost. Lani je zadruga odkupila več kot 14 milijonov 700 tisoč litrov mleka. Glede na dogajanje na mlečnem trgu lahko pričakujemo tudi mi huda nihanja in posledično krizno leto. Poleg tega nas čaka še vrsta drugih izzivov,« je sklenil Ivan Drev.