V dolini dihamo čist zrak

Šaleška dolina – V Našem času sicer lahko redno spremljate, kakšne so koncentracije škodljivih delcev v zraku in ugotavljate, da te večinoma niso presežene. To velja za celotno lansko leto. Koncentracije žveplovega dioksida niso na nobeni od devetih merilnih postaj nikoli presegle dovoljenih vrednosti. So pa bile lani poleti v času vročinskega vala 25 dni presežene koncentracije ozona, na kar so tudi opozarjali. Koncentracije dušikovega oksida niso bile presežene, so bile pa malenkost presežene koncentracije prašnih delcev, a je bilo njihovo število pod dovoljeno mejo.