V Bruslju predstavili projekte za energetsko preobrazbo

Včeraj je v Bruslju potekal investicijski forum konvencije županov, na katerem sta mag. Iztok Mori, direktor Uprave Mestne občine Velenje, in Nejc Jurko, koordinator projekta Zavoda KSSENA, predstavila projekt 3DiVERSE, ki uvaja celovit in trajnostno naravnan pristop k načrtovanju in izvajanju naložb v energetsko infrastrukturo ter spodbuja zasebni kapital in skupnostno vodenje naložb. Dolgoročni cilj projekta je uvesti ta pristop v druge regije EU in zunaj nje.

Direktor mag. Iztok Mori je tudi predstavil druge energetske projekte, vključno z energetsko preobrazbo daljinskega ogrevanja in s financiranjem energetskih projektov z vlogo Evropske investicijske banke.

Mestna občina Velenje je članica delovne skupine Iniciative premogovnih regij v tranziciji pri Evropski komisiji, ki je oblikovala smernice za prehod iz rabe premoga v zelene vire energije. Naložbeni forum Konvencije županov pa je letna konferenca, ki predstavlja uspešne projekte na področju energetske učinkovitosti, prilagajanja podnebnim spremembam in inovativnega energetskega načrtovanja po vsej Evropi ter spodbuja izmenjavo dobrih praks in rešitev za skupne izzive. Organizirajo ga Evropska komisija, Generalni direktorat za podnebne ukrepe in Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje v sodelovanju s pobudo Konvencija županov.