Uspešno sodelovanje Fakultete za strojništvo in Premogovnika Velenje

Velenje, Ljubljana – Premogovnik Velenje že vrsto let uspešno sodeluje s Fakulteto za strojništvo v Ljubljani. Plod tega sodelovanja so tudi aplikativne raziskave o obnašanju jekla pri utrjevanju in kasnejšem rekristalizacijskem žarjenju, kjer so opredelili parametre, s katerimi lahko s toplotno obdelavo v enem koraku povrnemo jeklenim lokom začetne lastnosti ter s tem omogočimo njihovo ponovno trajnostno in varno uporabo v jami, avtorjev doc. dr. Gorazda Lojena, mag. Janeza Mayerja, prof. dr. Tonice Bončine in prof. dr. Franca Zupaniča.

Mag. Janez Mayer, eden od soavtorjev raziskave

Glavni cilj raziskav je bil ugotoviti, kako bi zmanjšali stroške za nove jeklene podpore, ki se med uporabo zaradi premika zemljin poškodujejo in se morajo zamenjati z novimi, ter predstavljajo največji strošek v premogovniku.

Njihova dognanja so bila kot vodilni članek, objavljena tudi v slovenski znanstveni reviji Strojniški vestnik.