Uspešno sklenjen projekt Smart Commuting

Velenje – Z zaključno konferenco, ki je potekala preko spleta, so članice projekta Smart Commuting uspešno sklenile sodelovanje v projektu. Predstavnica Slovenije je bila Mestna občina Velenje, v projektu pa so sodelovale še Italija, Hrvaška, Madžarska, Avstrija in Češka. V projektu Smart Commuting, ki je v 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa, je Mestna občina Velenje pridobila štiri električna kolesa in nova terminala na Bicy postajah pri občini in na Gorici ter nadgradila sistem izposoje mestnih koles Bicy. Izvedli so tudi pregled obstoječe kolesarske infrastrukture na območju mesta Velenje in popisali lokacije, kjer so potrebne izboljšave in popravki. V okviru projekta je nastala tudi spletna stran Samba (https://smartcommuting.fvv.tuwien.ac.at/), na kateri so vse države, partnerke v projektu, objavljale različne članke povezane z projektom oz. takšne, ki spodbujajo kolesarjenje. Na nivoju funkcijske regije so oblikovali regijsko celotno prometno strategijo.