Uspešen tehnični pregled

Šoštanj – Termoelektrarna Šoštanj je po uspešno končanem tehničnem pregledu dobila odločbo upravnega organa, v katerem ta odreja enoletno poskusno delovanje novozgrajenega šestega bloka.V postopku tehničnega pregleda je strokovna komisija opravila več delnih pregledov objekta in ugotovila, da je ta zgrajen kakovostno, v skladu z gradbenimi dovoljenji, in da ne obstajajo pomanjkljivosti, ki bi preprečevale začetek poskusnega delovanja, so sporočili iz Holdinga Slovenske elektrarne.Začetek poskusnega delovanja nadomestnega bloka 6, ki lahko traja 12 mesecev, je eden od pomembnejših mejnikov v končavanju projekta, ki bo pomembno vplival na zanesljivost in varnost oskrbe z električno energijo v Sloveniji z domačimi viri, so dodali. Blok 6 nadomešča dotrajane proizvodne enote v Termoelektrarni Šoštanj, z njegovo postavitvijo pa se bodo z uporabo najnovejših tehnologij precej zmanjšale obremenitve okolja, je poudaril direktor Teša Matjaž Eberlinc in dodal, da se bo zaradi bistveno višjega izkoristka občutno znižala tudi specifična