Urbani park in rdeča zvezda

Foto: Ksenija Mikor

Član sveta MO Velenje Simon Dobaj, SDS, je za marčevsko sejo sveta pisno postavil nekaj vprašanj v zvezi z gradnjo novega športnega objekta Urbani park. Izpostavil je, da je prejel opozorila več občank in občanov MO Velenje, da na sredi Urbanega parka leži rdeča zvezda. »Gre za simbol nekdanje totalitarne države, ki je množično kršila človekove pravice in temeljne svoboščine. Kot tak je zato povsem neprimeren, saj gre pri tem za njegovo javno poveličevanje. «

Na njegova vprašanja so odgovor pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

Kako bo potekala gradnja novega športnega objekta Urbani park, v koliko fazah in kakšna je časovnica?

Gradnja Urbanega parka poteka v dveh fazah. V prvi fazi bo zgrajeno: dve igrišči za ulično košarko, skejt park, pomožni objekti in zunanja ureditev. V drugi fazi bo zgrajena balvanska dvorana. Gradbeno dovoljenje je izdano v celoti in je razdeljeno na dve fazi. Balvansko dvorano je tako mogoče zgraditi po obstoječem gradbenem dovoljenju do 30. 6. 2027.

Kako je s finančno konstrukcijo projekta, za katere faze so zagotovljena sredstva in za katere se še iščejo?

Finančna konstrukcija prve faze je zaključena. Vrednost prve faze projekta je 2.097.604,03 EUR. Sredstva v višini 1.997.604,03 EUR so bila zagotovljena v proračunu Mestne občine Velenje, sredstva v višini 100.000 EUR pa smo pridobili na razpisu MGTŠ, na katerem je bil projekt sprejet v financiranje. Prva faza projekta ni financirana iz evropskih sredstev. Sredstva za nadaljevanje projekta in gradnjo druge faze se še iščejo.

Za kateri del so predvidena evropska sredstva in ali so že zagotovljena?

Mestna občina Velenje trenutno išče možnosti za sofinanciranje druge faze projekta. Trenutno še ni zagotovljenih evropskih sredstev.

Kdo je odločil, da bo na sredi Urbanega parka rdeča zvezda, ki predstavlja simbol nekdanje totalitarne države, ki je množično kršila človekove pravice in temeljne svoboščine?

Projektant skejt parka je Christopher Thomas Khan. Z lokalnim Društvom urbanih športov Duša je izvedel več srečanj in delavnic na temo objektov v skejt parku. Društvo Duša že devet let organizira Titov skejt session, ki je v Sloveniji postal prepoznan kot velenjski skejt session in se ga udeležujejo rolkarji iz vse države. Projektant in člani Društva urbanih športov Duša so predlagali objekt, ki bi se identificiral z Velenjem. Poleg rdeče zvezde so tam tudi V kot Velenje, ogromen napis Velenje ter imitacija stopnic pred Centrom Nova. Skejt park v tem delu je ulični poligon in je grajen z imitacijo uličnih objektov, kot jih lahko najdemo v Velenju in na katerih je rolkati prepovedano. Projekt gradnje Urbanega parka je bil prvič predstavljen na kolegiju uprave MOV 30. 8. 2021, potem pa tudi na Komisiji za mladinska vprašanja MOV, in sicer 10. 3. 2020, 16. 3. 2021 in 29. 9. 2021.

Je Evropska komisija s projektom seznanjena?

Žal nismo imeli možnosti, da bi projekt predstavili Evropski komisiji.

Na pobudo Simona Dobaja, da se rdeča zvezda odstrani, pa so odgovorili, da so talni simboli izdelani iz armiranega betona posebne marke (določene za skejt parke) ter jih je skoraj nemogoče odstraniti in na to mesto umestiti kaj drugega. Pravila za gradnjo skejt poligona so jasno predpisana in definirajo tudi odmike med posameznimi objekti, velikosti, klančine za vožnjo ipd. Prav tako bi z odstranitvijo in nameščanjem novega objekta morali pridobiti ponovno certificiranje poligona.