Ukrepi za zaposlovanje

Velenje, 23. november – Danes so z velenjskega Zavoda za zaposlovanje sporočili, da konec meseca ali v začetku decembra pričakujejo nove ukrepe za spodbujanje zaposlovanja. Tekom tega tedna naj bi bil objavljen ukrep imenovan Prvi iiziv za brezposelne, stare do 30 let. Omogočal bo subvencijo v višini 7250 evrov, ki jo bo prejel delodajalec ob zaposlitvi za najmanj 15 mesecev. Ukrep bo namenjen najmanj 3 mesece prijavljenim v register brezposlenih oseb in vsem delodajalcem v poslovnem registru. Po prvem decembru pričakujejo še javna dela, za katera bodo lahko kandidirali vsi, ki so najmanj eno leto prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. Najprej bodo razpisana javna dela za socialne programe in ostale do četrte ravni izobrazbe, februarja pa bo razpis odprt za vsa javna dela. Katalog pričakujejo v teh dneh. Za spodbujanje zaposlovanja starejših pa trenutno niso predvideni ukrepi – ukrep zaposli.me pričakujejo prihodnje leto.