Učinkoviti ukrepi za manjšo porabo vode

Na Komunalnem podjetju Velenje kot izvajalcu javne vodooskrbne v Šaleški dolini si prizadevajo za zmanjševanje vodnih izgub kot posledica puščanj zaradi okvar na vodovodu na različne načine – s sistematičnim preverjanjem tesnosti vodovodnega omrežja, iskanjem morebitnih puščanj in ustrezno odpravo na sistemu, z obnovo vodovoda, delitvijo vodovodnega omrežja na manjša merilna območja, s spremljanjem nočnih porab, z optimizacijo tlakov na vodovodnem sistemu ter rednim vzdrževanjem infrastrukturnih objektov. Ukrepi so učinkoviti, ugotavljajo, saj so bile dejanske izgube na vodovodnem omrežju kot posledica puščanj manjše kot 20 odstotkov kar predstavlja nekaj več kot 414 tisoč kubičnih metrov vode. Lani so presegle 21 odstotkov.