Tudi urejena postajališča lepšajo mesto

Mestna občina Velenje je junija prejela odobritev evropskih in državnih sredstev za projekt CTN VE Rekonstrukcija avtobusnih postajališč in nadstrešnic v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov. Trenutno dela potekajo na štirih postajališčih. Do konca septembra bodo postavili še tri nadstreške nad parkirišči za e-kolesa v lasti Mestne občine Velenje in do konca novembra posodobili devet avtobusnih postajališč.

Umestitev novih, sodobnejših avtobusnih postajališč, je predvidena na postajališčih: Gorica 1, Tomšičeva, Vila Bianca, Gorica 2, Medpodjetniški izobraževalni center, glavna avtobusna postaja, Skalca, Praprotnik in Interspar Šalek. V načrtu je še ureditev parkirišč za e-kolesa na Efenkovi cesti, Jenkovi cesti pri Osnovni šoli Antona Aškerca in pri Konjeniškem klubu Velenje ob Škalskem jezeru.

V avgustu so izvajalci že odstranili kolesa Bicy s postajališč na Gorici, pri Medpodjetniškem izobraževalnem centru, v Sončnem parku in pri Vili Bianci v Starem Velenju. Uporabniki sistema Bicy naj v tem času uporabljajo ostale kolesarske postaje.

S hojo in kolesarjenjem krepimo zdravje

Kot poudarjajo na Mestni občini Velenje, je namen preureditve avtobusnih postajališč občane in obiskovalce spodbuditi k uporabi javnega potniškega prometa in razvijati trajnostne oblike mobilnosti, zmanjšati stroške dnevne mobilnosti in izboljšati stanje okolja v mestnem središču. Cilj je urbano središče atraktivno urediti, zmanjšati emisije CO2 ter povečati možnosti za razvoj in promocijo trajnostne mobilnosti. Projekt bodo izvajali postopoma in bo predvidoma zaključen do konca novembra. Projekt CTN VE Rekonstrukcija avtobusnih postajališč in nadstrešnice se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in specifičnega cilja 4.4.1. »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje zraka v mestih«. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 539.225 evrov, od tega prispevek na programskem območju Vzhodna Slovenija znaša 226.043 evrov (180.835 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 45.208 evrov državnih sredstev). V okviru operacije bo Mestna občina Velenje z izbranim izvajalcem podjetjem NIVIG, d. o. o., in njegovim podizvajalcem Velkom, d. o. o., izvedla rekonstrukcijo devetih avtobusnih postajališč ter postavila sedem nadstreškov nad parkirišči za e-kolesa.