Tretji mednarodni seminar v okviru Interreg projekta PLASTIX

Fakulteta za varstvo okolja (FVO) in Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije (RA SAŠA), ki sodelujeta v mednarodnem Interreg Europe projektu PLASTIX – Plastics Revolution for European Regions, sta 5. in 6. marca 2024 v Velenju organizirali 3. regijski partnerski obisk OSDD Slovenija (On Site Deep Dive). Na seminarju so poleg partnerjev, ki prihajajo iz 6 evropskih regij (Katalonija, Frizija, Lombardija, Savinjsko-Šaleška regija, Tampere in Värmland) in njihovih gostov sodelovala tudi podjetja, institucije in organizacije, ki delujejo na področju plastične industrije. Predstavili so primere dobrih praks, s katerimi prihajajo naproti bolj zelenemu, podnebno nevtralnemu krožnemu gospodarstvu na področju plastike. Vse evropske regije se soočajo s podobnimi izzivi v zvezi s plastiko, zato so izmenjava dobrih praks in predstavitve inovacij, ter medsebojno mreženje ključni za izboljšavo regionalnih politik, ki lajšajo prehod v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo. Raziskovalna ekipa FVO je udeležencem seminarja predstavila lasten prototip za vzorčenje mikroplastike v manjših rekah in rezultate prvega testiranja.

Na FVO so ponosni na svoj raziskovalni prispevek v okviru mednarodnega projekta PLASTIX. Po letu dni trdega dela so uspeli razviti lasten prototip za vzorčenje mikroplastike v manjših rekah. Projektna skupina FVO je s podporo tehničnega znanja Visoke šole za proizvodno inženirstvo (VŠPI) oblikovala in izdelala terenski prototip, ki deluje na osnovi filtracijskega sistema z uporabo prenosne vodne črpalke ter z manjšimi nadgradnjami, ki omogočajo natančno spremljanje fizikalno-kemijskih pogojev vzorčenja. Menijo, da je prednost takega sistema neodvisnost meritev glede na pretok vode in globino vzorčenja, hkrati pa imajo nadzor nad tem, koliko vode filtrirajo, zaradi česar so meritve natančnejše in bolj reprezentativne. Sistem je mobilen, enostaven za uporabo in vzdrževanje, je časovno in stroškovno učinkovit ter vsestransko uporaben tudi na drugih vodnih telesih.