Trajnostni ukrepi MO Velenje v tednu mobilnosti

Velenje – V sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka ta teden, so v Mestni občini Velenje poleg prireditev, ki se odvijajo, izvedli tudi nekaj trajnostnih ukrepov, med drugim brezplačne prevoze za starejše in gibalno ovirane občane Mestne občine Velenje s Kameratom, nadgradili obstoječ sistem izposoje koles Bicy z novo postajo pri Osnovni šoli Antona Aškerca,uredili dodatne kolesarske steze, oktobra pa bodo v sistem Bicy vključili devet novih električnih koles, uredili dve novi postaji v Šaleku in pri Konjeniškem klubu Velenje ter nova priključna mesta na postajah pri občinski stavbi in na Gorici.