Tožba Civilne iniciative za razpis referenduma zavrnjena

Upravno sodišče Celje je zavrnilo zahtevo Civilne iniciative proti sklepom o vzpostavitvi izpostave azilnega doma v Velenju kot neutemeljeno. Ocenili so, da njihova pobuda za razpis naknadnega referenduma ne izpolnjuje pogojev za nadaljevanje postopka, zato so njihovo tožbo zavrnili.

Upravno sodišče Republike Slovenije je pritrdilo stališču Mestne občine Velenje, da Sklepi oz. zahteve pomenijo neko informacijo in zahteve poslane državnemu organu, v katerega pristojnost spada ureditev tega vprašanja. Tako niso izpolnjeni pogoji za razpis naknadnega referenduma v Mestni občini Velenje.

Sklepi oziroma zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja, ki številčno omejujejo prihod prosilcev za mednarodno zaščito do 30 oseb in izključno ranljive skupine s posebnimi potrebami, družine, pripravljeni in sprejeti na seji Sveta Mestne občine Velenje z namenom zaščite občank in občanov Mestne občine Velenje. Odločitev o vzpostavitvi azilnega doma oziroma njegove izpostave, kot tudi odločitev o nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito, je v izključni pristojnosti ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.