Težave zaradi slabega vodenja

Topolšica – Glede včerajšnjega izplačila neto plač, ne pa tudi prispevkov 240 zaposlenim v Bolnišnici Topolšica se je ministrstvo za zdravje odzvalo s sporočilom. V njem navaja, da bo ministrstvu za finance predlagalo, naj bolnišnici odobri še en kredit, saj želi zagotoviti nemoteno zdravstveno oskrbo prebivalstva. Kot razlog za velike likvidnostne težave je navedlo slabo vodenje in napačne poslovne odločitve v preteklosti v zvezi z investicijami, ki niso imele finančnega kritja. Zato je ministrstvo zahtevalo revizijo celotnih investicijskih vlaganj v preteklosti ter revizijo računskega sodišča. Kot so še zapisali bo potrebno istočasno pristopiti k sanacijskim ukrepom, ki predvidevajo odprodajo nepremičnin in načrt pripojitve bolnišnice Topolšica k drugi bolnišnici.

Z izplačilom neto plač zaposlenim v Bolnišnici Topolšica rešitev likvidnostnih težav ustanove še zdaleč ni konec. Vodstvo bolnišnice napoveduje,če do prihodnjega meseca ne bo dodatnega denarja, ne bodo mogli izplačati niti neto plač, saj njihovo izplačilo za marec pomenu manj denarja za poplačilo dobaviteljem.Po podatkih ministrstva za zdravje ima Bolnišnica Topolšica šest milijonov nepokritih obveznosti, od tega 2,2 milijona zapadlih obveznosti, približno toliko tudi posojil pri državni zakladnici in 1,7 milijona evrov dolgoročnega posojila komercialne banke.