TEŠ bo vodil mag. Matjaž Vodušek

Ljubljana, 30. novembra – Nadzorni svet je za generalnega direktorja TEŠ je s 1. januarjem prihodnje leto za polni mandat štirih let imenovan mag. Matjaž Vodušek, diplomirani inženir elektrotehnike in magister znanosti. Ima skoraj 30 let delovnih izkušenj, od tega več kot polovico na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. Zadnjih trinajst let deluje na področju energetike, dvanajst let je bil direktor družbe SODO. V TEŠ kot direktor ostaja Mitja Tašler.