Takšni odpadki sodijo v zbirni center

Velenje – Nekateri si odlaganje odpadkov, kljub vsem obvestilom in dolgoletnemu obveščanju, še vedno predstavljajo po svoje in s tem obremenjujejo okolje in druge službe ter na koncu občane, ki takšno neodgovornost posameznikov plačujejo. Zgornji posnetek je nastal na Kardeljevem trgu.

Mestna občina Velenje ob njem še enkrat opozarja, da je odlaganje oz. odmetavanje komunalnih odpadkov, ki ne sodijo v zbiralnice za zbiranje ločenih frakcij, prepovedano. Nadzor opravljata medobčinska inšpekcija in redarstvo. Predpisana višina globe je 200 evrov za fizično osebo, za pravno osebo, samostojnega podjetnika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 1400 oz. 800 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe pa 400 evrov.

Tudi v času epidemije je Zbirni center Velenje odprt. Do konca januarja bo odprt od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure, v soboto od 8. do 12. ure. Vstop je možen s položnico, osebnim dokumentom in masko.