»Ta starim je odzvonilo«

Vse prevečkrat se zgodi, da stare mobilne telefone in tablice hranimo doma »za vsak slučaj«, čeprav z leti izgubijo svojo uporabnost. Zato so družba ZEOS, d. o. o., skupaj s partnerjem Janus Trade, d. o. o., v sklopu evropskega projekta Life 20. marca začeli z zbiralno akcijo »Ta starim je odzvonilo«. Vabijo vas, da preverite svoje predale in prispevate odslužene mobilne naprave. Z oddajo še delujočih naprav – telefonov in tablic – lahko nekaj zaslužite, z nedelujočimi in res starimi napravami pa poskrbite za ustrezno recikliranje in s tem zagotovite vsaj drobec redkih materialov, ki so potrebni za izdelavo novih naprav. Vsi zbrani aparati bodo dobili novo življenje, bodisi v ponovni uporabi bodisi v reciklaži. V vsakem primeru boste prispevali k ohranitvi okolja.

Akcija poteka do 20. julija 2024 in je odprta za vse.

Gre za evropski projekt, v sklopu katerega želijo partnerji iz 12 evropskih držav povečati količino zbranih majhnih e-odpadkov in baterij, ki jih imamo vsi doma, pa jih ne potrebujemo. Vse večja gora e-odpadkov in odpadnih baterij namreč vzbuja vse večjo skrb. Ti odpadki vsebujejo nevarne snovi ter povzročajo resno onesnaževanje okolja in skrb za zdravje, če z njimi ne upravljamo trajnostno. Poleg tega vsak izdelek, ki ni oddan na pravo mesto ali v ponovno uporabo, predstavlja zapravljeno priložnost in izgubljene naravne vire, redke materiale, ki so potrebni za izdelavo novih aparatov in baterij.