Svetniki sprejeli Vizijo in strategijo Občine Šoštanj

Na 9. redni seji občinskega sveta so šoštanjski svetniki sprejeli osnutek proračuna za prihodnje leto v višini 34,5 milijona evrov. Vanj so vključene sanacije po poplavah, med večjimi investicijami pa izstopa prenova Osnovne šole Karla Destovnika – Kajuha, vredna približno 12 milijonov evrov, ki bo potekala v treh fazah v naslednjih treh letih.

Proračun ostaja usmerjen v ohranjanje visoke socialne ravni v občini, pri čemer so predvidena sredstva za družbene dejavnosti in dogodke. Svetniki so tudi potrdili povišanje cene odvoza in predelave odpadkov, ki bo odraženo na položnicah posameznikov v višini od 8 do 10 odstotkov.

Bojan Mažgon je predstavil Vizijo in strategijo Občine Šoštanj, ki so jo svetniki soglasno potrdili. Župan Boris Goličnik je izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem več kot 600 občanov pri pripravi dokumenta, ki predstavlja odlično osnovo za prihodnost. Načrti za razvoj območja Šoštanjskega jezera, vključno z urejanjem pohodnih poti, kažejo na turistično-rekreacijski potencial tega območja.

Življenjski standard v Šoštanju je po mnenju prebivalcev visok, vendar izražajo željo po nadaljnjih izboljšavah, zlasti glede reševanja stanovanjskih problemov, ustvarjanja kakovostnih delovnih mest in izboljšanja turistične ponudbe. Poudarjajo tudi željo po obnovi Term Topolšica, ki imajo potencial postati turistični magnet.

Medtem ko v nekaterih krajih prevladuje turistična usmerjenost, je v Šoštanju poudarek na trajnostnem razvoju, rekreaciji in izboljšanju obstoječih infrastrukturnih zmogljivosti. Župan Goličnik je izpostavil aktivnosti za sanacijo plazov in poudaril pomen hitrega ukrepanja za zadovoljstvo ljudi in zmanjšanje obremenitve v prihodnosti.

Po seji sveta so si svetniki ogledali adventno razstavo na dvorcu Gutenbuchel skupaj z vodstvom in zaposlenimi na Občini Šoštanj.