Subvencionirani stroški kreditov za mlade

Mestna občina Velenje letos mladim občanom do 35 let ponovno omogoča pridobitev sofinanciranja stroškov kredita za reševanje prvega stanovanjskega problema. Proračun za to znaša 5 tisoč evrov, s možnostjo povečanja ob večjem interesu. Subvencije so na voljo od leta 2022, koristilo pa jih je že 22 mladih občanov.

Subvencija velja za mlade, ki prvič rešujejo stanovanjski problem z nakupom ali gradnjo stanovanja. Pokriva stroške odobritve kredita, zavarovanja in obresti, v višini do 50 % stroškov kredita, vendar ne več kot 3 tisoč evrov.  Subvencija se odobri na podlagi vloge, ki se nahaja na spletni strani Mestne občine Velenje.

Predlani so izdali tudi brošuro za mlade, kjer lahko najdejo številne odgovore in predloge, ki bi jih utegnili zanimati. Brošuro najdejo na naši spletni strani: https://www.velenje.si/obcina/publikacije/.