Štipendije za rudarske poklice

Velenje – V Premogovniku Velenje so področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike v letu 2019 zaposlovali v celotni Skupini. V matični družbi so za potrebe proizvodnega procesa zaposlili 31 pripravnikov štipendistov in 41 novih sodelavcev, v družbah HTZ Velenje 86, RGP 28, Sipoteh 5 in PLP 10 novih sodelavcev. Med posameznimi družbami je bilo tudi nekaj prezaposlitev. Trend zaposlovanja oziroma nadomeščanja upokojenih sodelavcev bodo nadaljevali tudi v prihodnje, saj za zagotavljanje stabilne proizvodnje potrebujejo ustrezen kader. Potrebe po rudarskih poklicih izkazujejo z zagotavljanjem štipendij. V šolskem letu 2019/2020 ima Premogovnik 44 štipendistov v rudarskih, strojnih in elektroprogramih. Skupaj s Šolskim centrom Velenje se trudijo, da dijakom nudijo pridobivanje različnih znanj, osebnostno zorenje in razvijanje v skladu z njihovimi željami ter sposobnostmi.