Sredstva za razvoj malega gospodarstva

Šoštanj – Občina Šoštanj je objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v letu 2020. Okvirna višina razpisanih sredstev proračuna, ki se dodeljujejo po pravilu »de minimis« je 30.000 evrov. Glede na to, da so sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec za ukrepe spodbujanja odpiranja novih delovnih mest, spodbujanja samozaposlovanja ter investicij in promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje. Vloge je treba oddati do 9. oktobra, sredstva pridobljena na javnem razpisu pa bodo morala biti porabljena do 30. novembra letos.