Spomladi začetek izgradnje krožišča

Mozirje – V občini Mozirje so načrtovali, da bodo v zadnji tretjini leta 2016 pristopili k izgradnji krožišča pri tamkajšnji avtobusni postaji. To se ni zgodilo. Po novem naj bi bila to ena od večjih naložb v letu 2017, k izgradnji  krožišča pa naj bi pristopili skupaj z državo v spomladanskih mesecih. Na začetek februarja 2017 so prestavili tudi poskusno obratovanje posodobljene in razširjene čistilne naprave v Lokah pri Mozirju.