Spodbujajo aktivnosti na področju prostovoljstva v turizmu

Idejni osnutek iz leta 2008.

V Mestni občini Velenje že vrsto let preko razpisa zagotavljajo kontinuirano podporo prostovoljskim organizacijam na področju turizma ter delovanju Turistične zveze Velenje (TZV). Na ta način se prostovoljstvo v turizmu hitro razvija, postaja prepoznavno in pomembno pri trajnostnem razvoju turizma v Mestni občini Velenje. Za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev namenjajo letos 17.200 evrov, za sofinanciranje programov in projektov turističnih podmladkov pa 4.000 evrov. Letos so javni razpis nadgradili z dodatnimi zelenimi ukrepi, s katerimi spodbujamo trajne zelene prakse. Prijave sprejemajo do 11. marca 2024 do 10. ure. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2024, ki je namenjen turističnim društvom, ki se s predanim prostovoljnim delom posvečajo ohranjanju naravne in kulturne dediščine Velenja in širše, je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje, in sicer delovanje društva, promocijsko-informativne dejavnosti, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma in realizacija turističnih projektov. Letos je na voljo za razpisno področje A – Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev 17.200 evrov, za področje B – Sofinanciranje programov turističnih podmladkov pa 4.000 evrov. V letu 2024 smo javni razpis nadgradili z dodatnimi zelenimi ukrepi, s katerimi spodbujamo trajne zelene prakse. Prijave so možne do 11. marca 2024 do 10. ure.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj: https://www.velenje.si/public-information/prijava-na-javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-in-projektov-na-podrocju-turizma-v-mestni-obcini-velenje-za-leto-2024/.