Spodbudna sezona poslovnih poročil na domačem trgu

V obdobju negativnih obrestnih mer, ležarin na bankah in višje rasti domala vseh cen nam je določeno mero “zavetja” priskrbelo zelo spodbudno poslovanje večjih domačih borznih družb, kot so Krka, Skupina Triglav, Zavarovalna skupina Sava Re in Petrol. Za prihodnje leto pričakujemo izboljšane dividende. V preteklem tednu je svoj devetmesečni poslovni izid objavila novomeška Krka. Krka je zabeležila največjo prodajo in največji čisti dobiček v prvih devetih mesecih v Krkini zgodovini. Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2021 dosegla prihodke od prodaje v višini 1,18 milijarde evrov kar je za odstotek več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 240,1 milijona evrov čistega dobička oziroma za 14 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Krka je objavila tudi oceno poslovanja za do konca leta. Prihodki na letni ravni bodo v tem letu predvidoma znašali dobro poldrugo milijardo evrov. Čisti dobiček bo od načrtovanega predvidoma večji za okoli 35 milijonov evrov in bo znašal okoli 300 milijonov evrov. Za naložbe v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti bodo pri Krki predvidoma namenili 73 milijonov evrov, kar bo zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, manj od načrtovanega. Kljub temu izvajajo vse naložbe, ki so bile predvidene v načrtu poslovanja. Prihodnje leto bodo prihodki predvidoma dosegli 1,610 milijarde evrov, kar je petodstotna rast glede na ocenjeno prodajo v letu 2021. Dobiček bo enak letošnjemu, več se bo namenilo naložbam. Krka kljub nedavni rasti njenih delnic še naprej ostaja zelo zanimiva naložba.

Poleg Krke sta pretekli teden odličen rezultat objavili tudi obe največji domači zavarovalnici. Skupina Triglav je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 75,2 milijona evrov čistega dobička, kar je za 48 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Konsolidirana bruto zavarovalna premija se je povečala za deset odstotkov na 1,06 milijarde evrov. Skupina ocenjuje, da bo presegla prvotno načrtovani letni dobiček. Sava Re je v obdobju januar-september 2021 ustvarila 548,8 milijona evrov poslovnih prihodkov in 57,2 milijona evrov čistega dobička. Poslovni prihodki Zavarovalne skupine Sava so dosegli 80 odstotkov, načrtovanih za leto 2021, čisti dobiček pa 108 odstotka načrtovanega za celotno leto. Čisti dobiček se je povečal za 20 odstotkov glede na isto obdobje lani. Uprava ocenjuje, da bo ocena dobička za leto 2021, objavljena po zaključku prvega polletja, presežena. V petek (26.11.2021) svoj poslovni izid za devetmesečje 2021 objavljata še Cinkarna Celje in Luka Koper.

Domači delniški trg oziroma osrednji delniški indeks Ljubljanske borze SBITOP je v tem letu (brez upoštevanja izplačil dividend) zabeležil več kot 36-odstotni donos, medtem ko je globalni indeks MSCI World dosegel več kot 30-odstotni donos. Kljub visoki rasti delnic na domačem trgu je ta še vedno nekoliko podcenjen v primerjavi z delniškimi trgi v naši okolici in širše. Ob tem lahko glede na aktualne splošne tržne razmere in poslovanje domačih podjetij do konca letošnjega leta še naprej pričakujemo zelo pozitivno naravnanost na domačem delniškem trgu.

mag. Lojze Kozole
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana