Spili največ piva

Slovenija – Inštitut za javno zdravje je objavil raziskavo o uživanju alkohola v Sloveniji. Pokazala je, da je prebivalec Slovenije, starejši od 15 let, v letu 2015 spil skoraj 115 litrov piva, kar predstavlja polovico registrirane porabe alkohola v Sloveniji, 45 litrov vina in dobra dva litra alkoholnih pijač. Primerjava podatkov Svetovne zdravstvene organizacije glede registrirane porabe alkohola kaže, da ima Slovenija višjo porabo čistega alkohola na prebivalca, starega najmanj 15 let in več, v primerjavi z Evropsko regijo zdravstvene organizacije in tudi v primerjavi z Evropsko unijo.