Sodelujmo z gozdom v dobro narave in ljudi

Ljubno – Zadnji teden v maju je že skoraj 50 let posvečen slovenskim gozdovom.Tema letošnjega tedna je Sodelujmo z gozdom v dobro narave in ljudi. Tako kot vrsto let ga bodo tudi letos zaznamovali z vrsto prireditev in dogodkov. Z njimi želijo gozdarji, inštitucije in organizacije, ki jim je skupna skrb za slovenski gozd, opozoriti na pomen tega največjega slovenskega naravnega bogastva za blaginjo ljudi in celotne družbe ter na nujnost skrbnega ravnanja s to dediščino prejšnjih generacij. Eno od prireditev bodo pripravili tudi na Območni enoti Zavoda za gozdove RS Nazarje, in sicer v petek, 31. maja ob 13.30 pri ribiškem domu na Ljubnem. Na njej bodo med drugim razglasili najskrbnejšega lastnika gozda za letos, najprizadevnejšega gozdarja za leto 2019 in drevo letošnjega leta.