Skrbno načrtovanje in upravljanje zelenih površin

Včeraj je v Velenju v sklopu otvoritvenih dogodkov v letu, ko je Velenje nosilec naziva evropski zeleni list, v Domu kulture potekala mednarodna konferenca Mi spreminjamo, premikamo in rastemo na temo urejanja zelenih površin v urbanem okolju. Na območju Velenja imamo evidentiranih več kot 7.000 dreves, samo v centralnih predelih mesta raste 3.800 dreves. V strogem mestnem jedru je 21,5 ha zelenic, 5,6 ha parkovnih površin, kar 50 % površine občine pa predstavljajo gozdovi

Minister za kohezijo, dr. Aleksander Jevšek, poudarja pomembnost sodelovanja in strategij za prehod na prijazne energente. Župan Peter Dermol izpostavlja vpliv zelenih površin na kakovost življenja in potrebo po podpori države pri podnebni nevtralnosti. Načrte za urejanje zelenih površin imajo zapisane v Ureditvenem načrtu. Letos bodo posodobili kataster urbanega drevja, izdelali načrt upravljanja, vzpostavili Energetsko podnebno pisarno in zasadili več kot 200 dreves. V letu 2023 so zasadili preko 170 dreves, skupno število padlih dreves v neurju in podrtih zaradi zagotavljanje varnosti, pa je v lanskem letu bilo 191, od tega 114 iglavcev in 77 listavcev.

Podnebne spremembe močno vplivajo na življenje. V Mestni občini Velenje skrbijo za urejanje javnih površin prek koncesionarja. Pravilnik določa standarde storitev, ki vključujejo spremljanje stanja mestne drevnine, vizualno kontrolo, nego dreves in poročanje občini. Komisija za urejanje drevnine od leta 2021 obravnava vloge za odstranitev dreves. V letu 2023 so odobrili manj kot 15 vlog.