Skrb vzbujajoči demografski podatki

Na področju demografske slike v študiji Priložnosti za delo in življenje mladih v regiji Saša do leta 2030 izstopa močan upad števila žena v obdobju, ko so sposobne rojevati. Po podatkih je bilo leta 2008 v regiji žena v rodnem obdobju 6000, danes jih je 2000 manj, po napovedih jih bo leta 2025 manj še za dobrih 1000. Tudi število mladih do 15 let ni spodbudno.Teh je bilo leta 1991 v 10 občinah Šaleške in Zgornje Savinjske doline dobrih 14.000, lani samo še 9168. Starejših od 65 let je živelo v regiji pred 25 leti 4800, lani že 10.100, leta 2025 pa naj bi ta skupina predstavljala že 26 odstotkov prebivalcev regije.