Semenka – izposoja in izmenjava domačih semen

V okviru projekta Zelena pismenost za zeleno knjižnico ter v času, ko je Velenje nosilec naziva evropski zeleni list, so v Knjižnici Velenje na dan, ko sveti Valentin prinese ključ do korenin, pričeli z novim projektom, ki so ga poimenovali Semenka. Gre za škatlo oziroma omaro s predali, ki hrani semena domačih sort zelenjave in okrasnih rastlin. Temelji na brezplačni izmenjavi semen in tako ohranja avtohtone sorte ter biotsko pestrost kulturnih rastlin. Semenka bo na voljo vse leto v času odprtja knjižnice in se nahaja v preddverju. Deluje na način, da si semena izposodite, jih posejete v svojih vrtovih in iz semen vzgojite rastline na naraven način. Ko pridelate nova semena, med njimi izberete najboljša in jih posušite. Del teh semen vrnete v Semenko. Škatlo za Semenko so okrasili učenci prvega razreda OŠ Mihe Pintarja Toleda, prva semena pa so prispevali iz Društva Ajda Štajerska in Društva Rast Ljutomer.