Še zadnja delavnica CPS

Včeraj je v vili Mayer v Šoštanju potekala še zadnja delavnica v okviru priprave Celostne prometne strategije lokalne skupnosti. Na njej so med  drugim oblikovali korake do izvedbe ukrepov glede uvedbe Lokalca tudi v občini Šoštanj, ob Evropskem tednu mobilnosti, glede trajnostnih prihodov v vrtec, šolo in na delo, za izboljšanje kakovosti zraka zaradi motornega prometa in premogovniškega jaška,umiritev hitrosti in povečanje varnosti v prometu ter za izgradnjo električnih polnilnic v občini oziroma za povečanje uporabe okolju prijaznejših goriv. Poleg omenjenega v občini Šoštanj načrtuje še vrsto drugih ukrepov, kot so dograditev in ureditev manjkajočih pešpoti ter kolesarskih povezav na svojem območju in ureditev ter zazelenitev parkirišč v mestu Šoštanj.