Šaleško eko gibanje kritično do izjav ministra

Šaleško eko gibanje se je kritično odzvalo na izjavo ministra za okolje in prostor Simona Zajca, ki je na njihovo zahtevo po zadržanju uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki so mu jo predali prejšnji teden, odgovoril, da vlada uredbe ne more zadržati, ker za to ni pravne podlage.

V Šaleškem eko gibanju so prepričani, da to ne drži in da je uredba v nasprotju z ustavo. Prav tako sumijo, da gre v primeru uredbe za lobistični akt, ki je narejen zgolj po željah upravljavcev naprav in je hkrati v škodo ljudi. Ugotavljajo namreč, da v postopku javne obravnave v razpravo ni bil vključen nihče, so pa številna podjetja in ustanove podale svoja mnenja, predloge in pripombe.

V gibanju menijo, da je uredba diskriminatorna, ker omogoča tako rekoč neomejene izpuste nevarnih in strupenih snovi. Spomnili so še, da sta parlamentarna odbora za zdravje in okolje prejšnji teden pozvala vlado, da opravi evalvacijo veljavne zakonodaje na področju sežiga in sosežiga odpadkov, zlasti pri izvajanju te dejavnosti v okoljsko degradiranih območjih, ter predlaga spremembe, ki bodo v bodoče tovrstna območja v večji meri zaščitile pred okoljskimi emisijami. Zato pričakujejo, da bo ministrstvo njihovo zahtevo za zadržanje uredbe o sežigalnicah in napravah za sosežig temeljito preučilo in da bo minister vladi v roku 15 dni predlagal zadržanje njenega izvajanja,” so še zapisali.