Šaleški razvojni forum o projektih za korenite spremembe

Poslovna akademija Finance je letošnji šesti regionalni forum organizirala v Velenju in ga naslovila Projekti za desetletje korenitih sprememb. Pogovori so tekli o ključnih projektih velenjske občine, ki bodo vplivali na celotno Šaleško dolino: o preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja, revitalizaciji Stare elektrarne v Center prihodnosti ter gradnji Industrijsko-tehnološkega parka TecHubi i4.0 in Poslovne cone Pesje.

Strokovnjaki in lokalno uspešni podjetniki so povedali, kje se skrivajo priložnosti za razvoj regije, s katerimi izzivi se soočajo ter kakšno vlogo igrajo pri tem lokalni akterji in kakšno država. Pri tem so bili nekateri do ravnanja države zelo kritični in ocenjevali, da deluje kot zelo slab lastnik, saj ne skrbi za objekte v državni lasti.

Letnica 2033 ostaja

O  premogovniku, TEŠ in novih energetskih projektih v Šaleški dolini sta spregovorila generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec in generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj mag. Branko Debeljak.

»Po obdobju velikih potreb po elektriki iz premoga smo danes v času zelenega prehoda.  EU in Slovenija sta se odločili za razogljičenje energetike, vendar odločitev glede izhoda iz premoga ne bo toliko vplivala na druge dele Slovenije, kot bo vplivala na Šaleško dolino in jo dodobra predrugačila, zato pričakujemo, da bo skladno z zavezami pravičnega prehoda prestrukturiranje temeljilo na razvoju in vzpostavitvi novih delovnih mest,« je izpostavil mag. Mavec.

»Čim prej je potrebno sprejeti Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, s čimer bo dobil potrebna sredstva za vse ukrepe, vezane na postopno zapiranje. Sprejem Zakona o prestrukturiranju Saša regije bo omogočil črpanje sredstev za prestrukturiranje, investicije in nove projekte. Vzpostavitev Sklada za pravični prehod pa je ključnega pomena za Saša regijo, saj bomo s tem lahko spodbudili krožno gospodarstvo, uvedli nove tehnologije in ohranjali energetsko lokacijo Šaleške doline.«

Generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj mag. Branko Debeljak je izpostavil, da bi bilo treba proizvodnjo premoga nadomestiti s proizvodnjo primerljive energije. Spomnil je, da Teš proizvaja tretjino električne energije v državi, in če bi bil ta delež prehitro umaknjen, bi to bilo slabo za slovenski elektroenergetski sistem.

Postregel je s podatkom, da je Slovenija 80-odstotno samozadostna v oskrbi z elektriko. Dejal je, da bodo kmalu ponudili novo storitev za napajanje bloka pet in šest. Kupili so namreč dizel agregat za zagon dveh obstoječih plinskih turbin, ki bosta zagotavljale obratovanje Teša 6 in 5.

Dodal je še, da ceno električne energije v Sloveniji najbolj obremenjujejo cene kuponov ogljikovega dioksida, ki se trenutno gibljejo od 60 do 80 evrov na tono.