S predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti o novih načrtih

V prazničnem mesecu septembru se je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sodelavci srečal tudi s predsednicami in predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti, se jim zahvalil za dobro sodelovanje in jih seznanil z načrtovanimi investicijami. V tednu, ko praznujemo svetovni dan turizma, so želeli predsednikom, s pomočjo lokalne turistične vodnice, predstaviti mestno središče in prisluhniti zanimivim zgodbam o našem mestu, na način, kot ga predstavljajo turistom. Po mestu je vodila lokalna turistična vodnica Tina Felicijan. Sledil je ogled nove razstave v Galeriji na prostem pred pošto, ki je posvečena preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline.

Kot je poudaril župan Peter Dermol, morajo biti naša skupna prizadevanja usmerjena v dobrobit slehernega posameznika. To so dobri temelji, na katerih lahko gradijo razvoj našega mesta. Pri svojem delovanju morajo izhajati iz potreb občanov ter biti še bolj učinkoviti. Z delom na terenu od občanov dobijo prave informacije in si tako lažje postavljajo prioritete.

Z novo razstavo z naslovom Skupaj do prihrankov toplotne energije, ki jo je predstavil direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja, želijo občankam in občanom predstaviti, kje so danes, kaj nas čaka jutri, kakšne ukrepe je izvedla lokalna skupnost, kako naj se obnove lotijo občani in kateri ukrepi so zanje najprimernejši. Mestna občina Velenje izvaja številne aktivnosti za čim boljšo osveščenost občank in občanov, kako priti do prihrankov toplotne energije.