Reševalci PV sodelovali na vaji v Postojnski jami

V petek, 15. marca , je v Postojnski jami potekala reševalna vaja, na kateri so poleg regijskih organizacij za zaščito in reševanje sodelovali tudi člani Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje. Simulacija vaje, ki jo je organiziral tamkajšnji Občinski štab Civilne zaščite, je bila množična nesreča v Postojnski jami. Premogovniški reševalci so se zaradi nujnosti hitrega posredovanja iz Velenja na kraj dogodka odpravili z vojaškim helikopterjem. Namreč vsi sodelujoči člani Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje so med drugim usposobljeni tudi za uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite, reševanja in pomoči po modulu A.

Cilj vaje je bil preveriti usposobljenost ekip za zaščito in reševanje ter reakcijski čas prihoda na kraj dogodka.  Vanjo je bilo vključenih skupno 169 udeležencev, od tega 55 statistov in 12 ekip iz vseh organizacij za zaščito in reševanje. V vaji sta bila za potrebe informiranja in usmerjanja aktivirana oba tamkajšnja klicna centra (tako regijski kot občinski). »Nesreča« se je zgodila med obiskom jame, ko je prišlo do tehničnih težav, ki so zahtevale hitro in učinkovito ukrepanje. Vaja je bila uspešno izvedena, odzivnost reševalnih ekip pa je bila izjemna. Vse sodelujoče ekipe za zaščito in reševanje so znova dokazale svojo izjemno usposobljenost in pripravljenost.

Premogovniški reševalci delujejo predvsem v okviru Premogovnika Velenje. V primeru potrebe lahko delujejo tudi v drugih rudniških in jamskih objektih v Sloveniji in tudi v tujini, saj je Rudarska reševalna služba Premogovnika Velenje že vrsto let vključena tudi v sistem Civilne zaščite, ki deluje v okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Jamska reševalna četa Premogovnika Velenje bo letos obeležila že 117 let delovanja. V Rudarsko reševalno službo, znotraj katere deluje tudi Jamska reševalna četa, je vključenih 103 članov. Od tega je 82 aktivnih jamskih reševalcev in 21 drugih članov (oskrbniki, tehnično vodstvo in vodstvo), ki so podpora Rudarski reševalni službi. Za uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite, reševanja in pomoči pa je usposobljenih 37 članov.