Referenduma o azilnem domu ne bo

Velenje, 20. decembra – Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in direktor občinske uprave mag. Iztok Mori sta na današnji novinarski konferenci sporočila, da zahtevi Civilne iniciative proti sklepom o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja, ni moč ustreči. »Država je namreč tista, ki ima vso pravico in dolžnost, da ureja begunska in azilantska vprašanja na območju celotne države,« je poudaril Kontič in dodal, da občina pri tem nima prav nobenega vpliva.  So pa svetniki na zadnji seji (o tem smo poročali) sprejeli številne sklepe, pod kakšnimi pogoji bi se o ureditvi doma pogovarjali. Med drugim so število azilantov omejili na 30, zahtevali primerno ureditev doma in okolice ter dosledno seznanitev z vsem dogajanjem Občino in Krajevno skupnost Stara vas.

Župan Kontič je bil nad zahtevo Civilne iniciative o razveljavitvi zavezujočih sklepov presenečen, saj bi to pomenilo, da bi dali vladi in pristojnemu ministrstvu odprte roke, da ureja ta vprašanja.

Je pa župan  ob tem ocenil aktivnosti Ministrstva za notranje zadeve za korektne, saj so se o morebitni vzpostavitvi azilnega doma v tem okolju, želeli dogovarjati z lokalno skupnostjo in tudi prisluhnili njenim pripombam.