Recikliranje sončnih modulov med najboljšimi projekti

Projekt RECICOM se je med enajstimi predstavljenimi projekti, ki so bili razpisani na različnih področjih glede na vire sofinanciranja in jih je izvajala Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru,  uvrstil med najboljše tri in na koncu dosegel odlično drugo mesto.

RECISOM – recikliranje sončnih modulov je bil predstavljen 13. oktobra 2023 na Rektoratu UM v okviru operacije »Študentski izzivi Univerze v Mariboru (NOO)«, partner projekta pa je hčerinska družba Premogovnika – HTZ Velenje.

Cilj projekta je bil pregled možnosti recikliranja sončnih modulov, SWOT in ekonomska analiza, ki bo v pomoč pri nadaljnjih odločitvah v okviru strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij. Ena izmed možnosti za nadomestitev obstoječih aktivnosti je izvajanje recikliranja sončnih modulov oz. električne in elektronske opreme v skladu z direktivami Evropske unije.

Namen tovrstnih projektnih nalog je povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom in negospodarstvom ter družbenim okoljem. Študentje na ta način pridobijo dodatna znanja, kompetence in praktične izkušnje, kar jim omogoča lažji prehod iz študija na trg dela. Sodelovali bodo so študentje s Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.