Razvojni projekt na prelomnici

Krajani Rečice ob Paki – desni breg v Občini Šmartno ob Paki, ki na gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja čakajo že 15 let, so bili letos spomladi zelo veseli informacije, da je bila občina skupaj z Občino Braslovče uspešna na evropskem razpisu. Za projekt, vreden več kot 3 milijone evrov, sta pridobili milijon evrov nepovratnih sredstev. K izvedbi naj bi pristopili letos, a vse kaže, da bo projektu, ki ga v šmarški občini uvrščajo med razvojne, brada še rasla. Na nedavni redni seji občinskega sveta je namreč šmarški župan Janko Kopušar svetnike seznanil s tem, da je njegova izvedba na prelomnici. Avgustovska vodna ujma je namreč stvari še dodatno zapletla. »Treba se bo odločiti, ali se bomo vlaganj v čistejše okolje kljub zelo zahtevnemu finančnemu zalogaju lotili ali se bomo nepovratnim sredstvom odpovedali.«

Vakuumska postaja na poplavnem območju

Za prvi zaplet je »poskrbela« Občina Braslovče. Julija letos je namreč od projekta odstopila z obrazložitvijo, da nima dovolj denarja za lastno udeležbo. »S pristojnim ministrstvom smo se začeli pogovarjati o tem, da bi Občina Šmartno ob Paki, ki je nosilka projekta, nadaljevala predvidene aktivnosti na svojem področju sama. Zanj je namreč že pridobila gradbeno dovoljenje in tudi odkupila zemljišče za vakuumsko postajo, ki jo je predvidel projekt. Na omenjeno postajo naj bi bila poleg gospodinjstev Rečice ob Paki – desni breg priključena tudi gospodinjstva na levem bregu reke Savinje naselja Letuš v Občini Braslovče. Avgustovske poplave so pokazale, da je omenjena postaja locirana na poplavnem območju in po novem tudi na območju, kjer se načrtuje gradnja suhih zadrževalnikov, torej tam, kjer je predvidena morebitna preselitev občanov in občank dela naselja Rečica ob Paki – desni breg.«
Na vprašanje, ali so aktivnosti zaradi novih dejstev zastale, je Kopušar dejal, da kljub visoki oviri še niso povsem vrgli puške v koruzo. Ker se po projektu na kanalizacijsko omrežje navezujejo tudi gospodinjstva v tako imenovani Spodnji Rečici in na odseku proti Forštu, bodo zdaj zaprosili Direkcijo RS za vode za soglasje za spremenjene pogoje in pristopili k preprojektiranju kanalizacije. Po tem pa bodo videli, kako in kaj, predvsem pa, kakšni bodo stroški. Za pokritje slednjih se bodo obrnili na državo, saj so v projekt že doslej vložili blizu 50 tisoč evrov.

Evropski denar vprašljiv

Iskanje nove lokacije za vakuumsko postajo, ki bo odvisna od pogojev Direkcije RS za vode za preprojektiranje projekta, se zanesljivo ne bo zgodilo čez noč. Se zaradi nastalega stanja odmikajo tudi evropska sredstva? Kot pravi Kopušar, pogodbe še niso podpisali, odgovora na vprašanje, kako bo z evropskim denarjem, pa v tem trenutku nima. »Menim, da je vse skupaj na zelo majavih nogah.« Če denarja ne bo, bodo v lokalni skupnosti gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja v Rečici ob Paki – desni breg prečrtali na seznamu investicij? Obeti niso dobri, saj gre za finančno zelo zahteven projekt, ki ga občina sama ne bo zmogla, odgovarja Janko Kopušar. Poskušali bodo pridobiti zanj kje kakšen denar. »Bo težko, sploh zaradi inflacije. Napovedi o morebitnem dvigu glavarine ni, sedanja višina pa ne sledi stroškom. Vse občine v državi, ne le naša, bomo pri pripravi občinskega proračuna za prihodnje leto imele velike težave. Bojim se, da bomo morali črtati vse investicije,« je še dejal Janko Kopušar.