Proračuna pod streho

Velenje – Velenjski mestni svetniki so danes v drugi obravnavi brez razprave sprejeli proračuna za leti 2022 in 2023. V proračunu za prihodnje leto je tako načrtovanih 46,6 milijona evrov prihodkov, odhodki naj bi znašali 52,5 milijona evrov. V proračunu za leto 2023 naj bi prihodki znašali 47 milijonov, odhodki pa 47,5 milijona evrov.

Kot je povedal velenjski župan Peter Dermol, so bile glede na osnutek proračuna, ki so ga obravnavali na novembrski seji, potrebne manjše korekcije. V proračunu za prihodnje leto so tako davčni prihodki načrtovani v višini dobrih 29 milijonov evrov, nedavčnih prihodkov naj bi bilo za nekaj več kot 10 milijonov evrov, kapitalski prihodki so načrtovani v višini 3,9 milijona evrov, transferni prihodki naj bi znašali 2,7 milijona evrov, evropskih in državnih sredstev pa naj bi bilo 644.684 evrov.

V letu 2022 se velenjska občina lahko zadolži v višini 3,3 milijona evrov, za odplačilo dolga pa je namenjenih 2,6 milijona evrov. Primanjkljaj naj bi znašal 5,8 milijona evrov.

Prihodnost v turizmu

Velenjski mestni svetniki so na seji sprejeli tudi osnutek strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027. Cilj strategije je okrepiti vlogo Šaleške doline na turističnem zemljevidu Slovenije. Po Dermolovih besedah z nadgradnjo razvoja turizma lahko pomembno prispevajo tudi k uspešnemu prestrukturiranju premogovne regije. Nova strategija razvoja turizma naj bi namreč Šaleško dolino izpostavila kot trajnostno in zeleno destinacijo.

V Zavodu za turizem Šaleške doline želijo skupaj z različnimi deležniki soustvariti pametno, zeleno in prijazno mesto za prebivalce in obiskovalce Šaleške doline, z napredno turistično ponudbo