‘Priklopili’ bodo Šmartno

V središču Šmartnega ob Paki gradijo infrastrukturo, ki bo gospodinjstvom omogočila priključitev na optično omrežje. Za operaterja T-2 dela opravlja podjetje Gratel.

To podjetje zdaj pri prebivalcih Šmartnega ob Paki in Rečice ob Paki pridobiva soglasja za gradbena dela na njihovih zemljiščih. Zatrdili so nam, da z deli nikjer ne bodo pričeli vse dotlej, dokler od lastnikov zemljišč ne bodo pridobili ustreznih soglasij in se z njimi tudi dogovorili oziroma uskladili o načinu in poteku del, s katerimi bodo posameznim gospodinjstvom zagotovili možnost hišnega priključka.  Vsi lastniki zemljišč, na katerih bodo dela potekala, bodo v nabiralnik pred pričetkom del dobili obvestilo, v katerem bodo navedeni tudi kontaktni podatki sodelavca podjetja Gratel, odgovornega za njihovo območje. Glavna odlika optičnega omrežja sta stabilnejše delovanje in večja zmogljivost prenosa podatkov. V občinski upravi Občine Šmartno ob Paki si želijo, da bi gradnja optičnega omrežja tekla hitro in brez težav, in seveda tudi to, da bi z delom čimprej nadaljevali tudi nosilci projekta RUNE, s katerim naj bi z optičnim omrežjem pokrili podeželje.