Prijavite škodo v poplavah

Občina Šoštanj obvešča, da bodo komisije že v tem tednu na terenu pričele s popisom škode po neurju, ki je občane prizadelo od 1. do 6. avgusta 2023. Župan Boris Goličnik je za ta namen imenoval tričlanske komisije, vsako sestavljata tudi predstavnik občinske uprave in predstavnik krajevne skupnosti.

Vse, ki so na utrpeli škodo, pozivajo, da to javite po e-pošti na civilna.zascita@sostanj.si, lahko pa po telefonu na številki 03 8984 316 ali 031 668 322.
Komisije na terenu bodo ocenjevale škodo na objektih, kmetijskih zemljiščih in infrastrukturi. Oškodovanci pripravite EMŠO in davčno številko lastnika objekta, parcelno številko, leto izgradnje, neto uporabno površino objekta, za kmetijska zemljišča pa tudi KMG-MID številko.

Občina Šoštanj želi popis in oceno škode opraviti čim hitreje, zato prosijo vse občane, da pomagajo pri obveščanju. V kolikor poznate ljudi, ki so utrpeli škodo, jih seznanite z vsebino te objave.