Prijavite se za štipendijo za aktivno delovanje v občini

Aleksandar Gačič, Jure Sirše, Rok Kugonič

Mladinski center Velenje je objavil javni razpis za štipendije za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko leto 2023/24. Letne štipendije bodo dodeljene dodiplomskim ali podiplomskim študentom za obdobje od 1. oktobra 2023 do 30. septembra 2024, ki s svojim aktivnim delovanjem v MOV dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev.

Skupna višina razpisanih sredstev je 5.400 evrov, višina štipendije pa znaša 90 evrov na mesec. Razpis je dostopen na spletnih straneh Mladinskega centra Velenje in občinski spletni strani.

Na podlagi Odloka o štipendijski shemi v MOV se lahko na javni razpis prijavijo študenti, ki: imajo stalno prebivališče v MOV in so državljani Republike Slovenije; niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu; so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili vsaj prvi letnik študijskega programa 1. ali 2. bolonjske stopnje, v katerega so vpisani; hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.