Prijavite dohodke iz oddaje premoženja in kapitala

Do konca februarja morate oddati kar nekaj napovedi za odmero dohodnine. Letos se je vsem drugim datumsko pridružila tudi oddaja napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Sicer pa je do konca februarja potrebno oddati še napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU, napoved za odmero dohodnine od obresti in napoved za odmero dohodnine od dividend. Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ter napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Kazni so precejšnje, zato raje ne pozabite na to nalogo.