Pridružena članica Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

Župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar je pred nedavnim z direktorjem inštituta Mobilitatis Omni mag. Markom Savićem podpisal pismo o nameri sodelovanja na področju trajnostne infrastrukture ter trajnostne mobilnosti vseh v Sloveniji in v obmejnih regijah sosednjih držav.
Po podatkih občinske uprave so omenjeni inštitut pred petimi leti ustanovile tri gospodarske družbe: Arcont, Pomurski sejem in Teleing gradnje, tem pa so se kmalu pridružile še številne druge gospodarske družbe, organizacije in lokalne skupnosti iz Slovenije in Avstrije.
»Dejstvo je, da imajo tako slovenske kot obmejne regije sosednjih držav prometno in energetsko trajnostno infrastrukturo slabo razvito, zaradi česar ne morejo v polnosti izkoristiti svojih razvojnih potencialov. Mobilitas Omni si zato prizadeva za ponovno frekvenčno vzpostavitev vseh železniških čezmejnih prehodov in nadgradnjo železniškega omrežja v Sloveniji ter v obmejnih regijah sosednjih držav, prav tako pa tudi za komplementarne trase medkrajevnega čezmejnega avtobusnega potniškega prometa,« so pojasnili na šmarški občinski upravi.
Hkrati s pismom o nameri je Kopušar podpisal tudi pismo podpore in s tem v imenu Občine Šmartno ob Paki podprl preoblikovanje pobude za trajnostno mobilnost vseh Mobilitas Omni v Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. Namen slednjega je povezovanje politike in gospodarstva z vzdržno, vključujočo in aktivno mobilnostjo skozi razvoj trajnostne infrastrukture ter frekvenčnih povezav celotnega javnega potniškega in tovornega prometa v Sloveniji, obmejnih regijah Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske.