Prepovedano krmljenje vodnih ptic

V Sloveniji je trenutno potrjenih šest primerov aviarne influence pri labodih in en primer pri domači perutnini. Na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pričakujejo, da se bo število primerov pri divjih pticah še povečalo. Za celo državo tako še naprej velja ukrep zapore perutnine, prepovedano pa je tudi krmljenje divjih ptic in stik z njimi.