Prepovedano hranjenje ptic

S pojavom aviarne influence (ptičje gripe) v Sloveniji je prepovedano hranjenje divjih ptic (predvsem vodnih) tudi na območju območnega urada Celje, torej tudi v vseh občinah Šaleške in Zgornje Savinjske doline. Občine zato občane pozivajo, da naj prostoživečih vodnih ptic, ne hranijo. S tem ukrepom se zmanjšuje nepotrebna koncentracija ptic in virusov aviarne influence na posameznih mestih ter možnost prenosa virusa na perutnino in ptice v ujetništvu s prostoživečih vodnih ptic.

Za neupoštevanje določbe je recimo v občini Velenje predpisana globa v višini 200 evrov.

Perutnino in ptice v ujetništvu naj se do preklica prepovedi zadržuje v zaprtih prostorih. Obstaja namreč velika nevarnost, da se virus razširi na rejne živali.